OMSCHRIJVING

Het biopakket is een gevarieerd assortiment van biologische groenten en/of fruit. De abonnee is een klant die zich ertoe verbindt wekelijks een biopakket af te halen in één van de afhaalpunten. Een afhaalpunt is de locatie waar De Baarbeekhoeve de biopakketten levert en waar de klant zijn biopakket afhaalt.

De klant betaalt een vast 12-wekelijks bedrag voor zijn biopakket. De Baarbeekhoeve biedt verschillende soorten pakketten aan. Het biopakket is samengesteld uit seizoensgroenten en -fruit, geteeld op De Baarbeekhoeve of bij collega-boeren. Bij onvoldoende aanbod op de lokale markt, koopt De Baarbeekhoeve producten bij de groothandel. Alle producten zijn van biologisch gecontroleerde oorsprong.


BESTELLEN

Bij registratie vóór zondagavond start het abonnement de daarop volgende week. Bij registratie op of na zondagavond start het proefabonnement de 2de week na aanvraag.

Abonnementen worden automatisch stopgezet op het einde van de periode. U dient deze online opnieuw te verlengen.


AFHALEN

De abonnee kan haar pakket afhalen in het afhaalpunt naar keuze tijdens de afhaaluren zoals die voorzien zijn. De abonnee verbindt zich ertoe de privacy van de beheerder van het afhaalpunt te respecteren. De beheerder is het aanspreekpunt enkel en alleen voor de praktische afspraken i.v.m. het afhaalpunt. Voor alle andere vragen kan de abonnee terecht bij De Baarbeekhoeve.

 1. Afhaalpunten en afhaaluren

  De Baarbeekhoeve heeft een aantal afhaalpunten, die geconsulteerd kunnen worden op onze website of in de informatiebrochure. De afhaaldag en afhaaluren verschillen per afhaalpunt.
  De abonnee verbindt zich ertoe het pakket af te halen tijdens de vastgestelde afhaaluren. Na de afhaaluren wordt het afhaalpunt gesloten en kan er alleen nog telefonisch contact worden opgenomen. De beheerder van het afhaalpunt heeft geen verplichting om de abonnees buiten de afhaaluren te bedienen. Indien de abonnee verhinderd is, verbindt hij zich ertoe om iemand te vragen zijn pakket af te halen. Indien dit niet mogelijk is, dan zal de abonnee contact nemen met de beheerder van het afhaalpunt vóór het sluitingsuur om te zien of er een mogelijkheid bestaat om het pakket op een ander moment af te halen. De abonnee mag de beheerder van het afhaalpunt enkel contacteren tussen 9u 's morgens en 20u 's avonds of per e-mail. Telefoonnummers en/of e-mailadressen worden doorgegeven bij inschrijving.

  Indien de abonnee zijn pakket niet is komen afhalen en de beheerder van het afhaalpunt niet heeft verwittigd, dan mag de beheerder zelf beslissen wat hij met het niet afgehaalde pakket doet.

 2. Afhaallijst

  De Baarbeekhoeve voorziet wekelijks een afhaallijst in het afhaalpunt. Deze lijst omvat een gedetailleerd overzicht van de geleverde pakketten. De abonnee vinkt bij afhaling haar naam af op de afhaallijst. Indien de naam van de abonnee niet voorkomt op de afhaallijst, dan heeft zij geen recht op een pakket en kan ze contact opnemen met De Baarbeekhoeve. Indien de abonnee zijn pakket niet in het afhaalpunt vindt, dan neemt hij geen ander soort pakket mee, maar kan hij contact opnemen met de beheerder van het afhaalpunt en met De Baarbeekhoeve.

 3. Leeggoed

  De Baarbeekhoeve levert de producten in plastieken bakken: kleine blauwe bakken voor de kleine pakketten en grote blauwe bakken voor de grote pakketten. De abonnee brengt zelf een boodschappenmand mee om het pakket over te laden. De plastieken bakken van De Baarbeekhoeve blijven in het afhaalpunt en worden per soort gestapeld.


PAUZEREN

 

Indien u uw pakket wenst te pauzeren, dient u dit zelf online op onze website te doen. Wij zijn niet      
verantwoordelijk indien u uw pakket niet wenst te ontvangen, maar dit niet pauzeert. Dit pakket zal  gerekend worden.