Goed nieuws!

Wat zijn we blij te kunnen melden dat we enerzijds een subsidie van de provincie Antwerpen hebben gewonnen en anderzijds een financieel duwtje in de rug hebben gekregen van Stad Mechelen via de subsidie "Klimaatneutrale initiatieven en buurten". Met dit budget zullen we FASE 1 en FASE 2 kunnen realiseren. De juffen van basisschool "De Bel" en wij willen iedereen bedanken voor de vrijwillige handen en de warme steun die we kregen van ouders, klanten en buurtbewoners. We zijn er nog niet helemaal, maar we komen stapje per stapje dichter bij onze droom: de belevingstuin als middel, intens (be)leven als doel