Boerderijschool wordt "BELEVINGSTUIN".

Vandaag werd ons stukje grond officieel gedoopt tot "BELEVINGSTUIN" door de kinderen van basisschool "De Bel".  IVAREM sponsorde 3 vrachtwagens groencompost, die door de kinderen, groot en klein (2,5 jaar tot 12 jaar), "bak per bak" naar de moestuin werd gedragen. Wat een huzarenjob! Als afsluiter aten we gezellig -rond het kampvuur- zelfgemaakte soep, klinkend op een goede start van een mooi verhaal. Will be continued!